บัตรโทรศัพท์ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า (OEM)

 

ตัวอย่าง การผลิตบัตร Original Equipment Manufacturing
บัตรโทรศัพท์ภายใต้แบรนด์ “โคนิชิวะ” ของลูกค้า
โทรประเทศญี่ปุ่นราคาสุดประหยัด

อัตรา : บาท/นาที