ดีคอล บุฟเฟต์ แพ็คเกจ › แพ็คเกจ

 

จำนวนพอร์ต ค่าบริการรายเดือน
4 6,000.-
8 12,000.-
16 24,000.-
30 45,000.-