บุฟเฟ่ต์ แพ็คเกจ › คุณประโยชน์

w ดีคอล ดิจิตอล ทรังค์ เชื่อมสาขาออฟฟิศคุณทั่วโลก w

 

 

คุณประโยชน์

 • ทำให้ง่ายยิ่งขึ้น และลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ของการจัดการบริการ voice ภายในองค์กรของคุณ
 • ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติการ ด้วยการตัดการใช้บริการ โทรในพื้นที่ โทรทางไกล ระหว่างไซต์ และ ต้นทุนการแยกระบบ voice และ Data
 • เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย การแบ่งความสามารถของ Idle voice trunk ในระหว่างแต่ละสถานที่
 • สามารถส่งต่อบริการ voice บน IP ไปยัง สาขาต่าง ๆ
 • ทำให้เกิดมาตรฐาน และ การจัดการแบบศูนย์กลาง ในบริการด้าน Voice
 • สามารถขยายได้ทั่วประเทศ

 

 

At its simplest, SIP Trunking provides ISDN replacement into existing PABX’s to provide cheaper access charges for the customer.

SIP Trunking is about more than cost saving on access. We see it as a critical aspect in unifying all elements of the customer’s telecom infrastructure. This provides a homogenous communications strategy across all the customer’s platforms and sites and retains existing investment. SIP Trunking extends cost reduction by overlaying next generation Intelligent Network services. This includes sophisticated queuing, inbound call statistics, centralised reception, remote working, distributed call centers and desk-to-desk dialing.

 

 

คุณสมบัติตู้สาขาโทรศัพท์ IP PABX จาก DEECALL

 • DeeCall Free IP PBX Features
 • Operation Mode
 • Expanding CO & Extensions
 • IVR (Computer Operator)
 • Blind Transfer
 • BLF Support
 • Blacklist
 • Callback
 • CDR (Call Detail Records)
 • Call Forward
 • Call Parking
 • Call Pickup
 • Call Routing
 • Call Transfer
 • Call Waiting
 • Caller ID
 • Conference
 • Define Office Time
 • DDNS
 • Dial by Name
 • DISA (Direct Inward System Access)
 • DID (Direct Inward Dialing)
 • Distinctive Ringtone
 • DND (Do Not Disturb)
 • FAX (T.38)
 • Firewall
 • Follow Me
 • Intercom/Zone Intercom
 • Mobiliy Extension
 • Multi-language Prompt
 • Music On Hold
 • Music On Transfer
 • One touch record
 • Open VPN
 • Phone Provisioning
 • PIN User (PIN Code Control)
 • Paging/Zone Paging
 • PPPoE
 • Queue
 • Ring Group
 • Route by Caller ID
 • Speed Dial
 • Static Route
 • Three-Way Calling
 • Voicemail
 • Voicemail to Email
 • Voicemail Forwarding
 • Web-Based Control Panel