ดีคอล บุฟเฟต์ แพ็คเกจ

w ดีคอลดิจิตอล ทรังค์ เชื่อมสาขาออฟฟิศคุณทั่วโลก w

 


ดี
คอล บริการเหมาจ่ายรายเดือน บริการโทรทั้งในประเทศ และต่างประเทศในระบบดิจิตอล

 

ดีคอล ดิจิตอล วอยซ์ ทรังค์ แตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร ?

  • เพราะเราคือ ผู้ให้บริการรายแรกในประเทศไทย ที่ให้บริการ SIP Trunk บน ISDN PRI E1 ด้วย Leased Line Internet
  • เราให้บริการโทรภายในประเทศแบบเหมาจ่ายรายเดือน และ บริการโทรต่างประเทศที่สามารถจัดแพ็กเก็จให้เหมาะสมกับคุณได้
  • ติดตั้งได้รวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการโทร (Dial plan)
  • สำหรับธุรกิจที่เริ่มต้น เราสามารถจัด voice trunk เริ่มต้นที่ 10, 20, 30 พอร์ตได้
  • ไม่จำเป็นต้องเปลียนแปลงเลขหมายที่มีอยู่
  • สามารถเปลี่ยนจาก ระบบ analog เป็น Digital ได้
  • ติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว
  • ประหยัดสุดๆ และ สามารถใช้บริการบนมือถือได้ 100%
  • ใช้งานง่ายกับ smartphone ทุกรุ่น

 

ความปลอดภัย 100%

เราใช้บริการ แบนด์วิททีมีความปลอดภัยสูง อย่างวงจร MPLS หรือ Leased Line เพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้า. ไฟร์วอลล์ส่วนใหญ่จะไม่รองรับ SIP ดังนั้นองค์กรจะต้องเลือกระหว่างการปรับใช้ไฟร์วอลล์ที่มีอยู่แต่ไม่รองรับ SIP หรือ การดำเนินการเชื่อมต่อ SIP โดยไม่ต้องรักษาความปลอดภัยของไฟร์วอลล์ อย่างไรก็ตามสามารถหยุดใช้ไฟร์วอลล์ของออฟฟิศได้โดยการเชื่อมต่อ SIP บนเครือข่ายส่วนตัวที่มีความปลอดภัย

 

ดิจิตัล วอยซ์ ทรังค์ สำหรับธุรกิจ

 

คุณภาพระดับ HD

คุณภาพระดับ HD เพราะ เราคือ HD codec (G722) เข้ากันได้ดีกับคุณภาพการส่งต่อระดับ HD สามารถใช้ได้เกิดประโยชน์ ต่อ แอพพลิเคชั่น บนระบบภายใน ซึ่งเป็นที่แบนด์วิท