ดีคอล เวอร์ชัวล์ โกลเบิล เน็ตเวิร์ค

 


DEECALL Global Virtual Number Service… เชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ออฟฟิศกับสาขาทั่วโลกกว่า 50 ประเทศ


 

คุณประโยชน์และคุณสมบัติของ ดีคอล Global Virtual Number สำหรับการโทร และ รับ-ส่งแฟ๊กซ์

  1. เชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ระหว่างสาขาออฟฟิศในประเทศไทยและทั่วโลกกว่า 50 ประเทศ ด้วยเบอร์โทรศัพท์แบบเบอร์ภายในหรือส่วนตัว (Virtual Number) เหมาะสำหรับบริษัทข้ามชาติที่มีสาขาต่างประเทศ
  2. ใช้หมายเลขโทรศัพท์ DID กับมือถือเวลาเดินทางต่างประเทศแบบ Virtual Roaming โทรออกและรับสายโดยโอนเบอร์มือถือมาที่หมายเลข Virtual Number ก่อนจะเดินทางขึ้นเครื่องบิน
  3. ใช้หมายเลข Virtual Number เชื่อมต่อระหว่างสาขาออฟฟิศต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก สำหรับบริการโทรศัพท์และรับ-ส่งแฟ๊กซ์

 

 
 

รายชื่อประเทศที่ให้บริการ Global DID ร่วมกับ ดีคอล

· Argentina · Georgia · Portugal
· Australia · Germany · Puerto Rico
· Austria · Greece · Romania
· Bahrain · Hong Kong · Singapore
· Belgium · Hungary · Slovakia
· Brazil · Ireland · Slovenia
· Bulgaria · Israel · South Africa
· Canada · Italy · Spain
· Chile · Japan · Sweden
· China · Latvia · Switzerland
· Croatia · Luthuania · Thailand
· Cyprus · Luxembourg · United Kingdom
· Czech Republic · Malta · United States
· Denmark · Mexico · Vietnam
· Dominican Republic · Netherlands
· El Salvador · New Zealand
· Estonia · Norway
· Finland · Panama
· France · Peru