ดีคอล สมาร์ท โฟน › แพ็คเกจโทร

 

แพ็คเกจโทรของดีคอลช่วยให้คุณประหยัดค่าโทรศัพท์พื้นฐานและมือ มีแพ็คเกจพื้นฐานให้เลือก 18 ชนิด และยังมีแพ็คเกจชนิดคุณกำหนดเองตามความเหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ

แพ็คเกจพื้นฐานมีอายุการใช้งานนาน 12 เดือน หรือหากใช้จำนวนนาทีเกินจะคิดตามอัตราปกติ


ค้นหา :     


ดีคอล สมาร์ทโฟน แพลน 999

แพลน ฟรี (นาที) ประเทศ
A 1100
· Canada · United States
B 1100
· China
· Hong Kong
· Singapore
C 500
· Bangladesh
· Brunei
· Cambodia
· Laos
· Malaysia
· Pakistan
· Vietnam
D 400
· Croatia
· Cyprus
·  Russia
E 325
· Macau
· South Korea
· Taiwan
F 250 · Japan
G 200
· Australia
· Austria
· Czech Republic
· Denmark
· Finland
· France
· Germany
· Greece
· Hungary
· Italy
· Poland
· Portugal
· Spain
· Sweden
· Switzerland
· UK (excl. toll & NTS
  Numbers)
H 200
· Albania
· Armenia
· Iran
· Iraq
· Kazakhstan
· Kuwait
· Kyrgyzstan
· Latvia
· Lithuania
· Romania
· Serbia
· Tajikistan
· Turkey
· Turkmenistan
· Ukraine
· Uzbekistan
I 200
· Indonesia
· Nepal
· Philippines
· Sri Lanka
J 150
· Ireland
· Luxembourg
· Netherland
· Norway
· Philippines
· Sri Lanka

 

ดีคอล สมาร์ทโฟน แพลน 2,500

แพลน ฟรี (นาที) ประเทศ
K 999
· Bangladesh
· India
· Pakistan
L 999
· Bunei
· Cambodia
· Laos
· Malaysia
· Vietnam

 

ดีคอล สมาร์ทโฟน แพลน 2,999

แพลน ฟรี (นาที) ประเทศ
M 999
· Nepal · Sri Lanka
N 750
· Iraq
· Iran
· Kuwait
O 600
· Australia
· Austria
· Czech Republic
· Denmark
· Finland
· France
· Germany
· Greece
· Hungary
· Italy
· Poland
· Portugal
· Spain
· Sweden
· Switzerland
· UK (excl. toll & NTS
  numbers)
P 500
· Botswana
· Burundi
· Gabon
· Kenya
· Namibia
· Nigeria
· Rwanda
· South Africa
· Surinam
· Uganda
· Zambia
· Zimbabwe
Q 425
· Bahrain
· Egypt
· Jordan
· Lebanon
· Morocco
· Palestine
· Qatar
· Saudi Arabia
· UAE
· Yemen
R 300
· Libya
· Oman
· Tunisia